Přednášková činnost

2/2024: Workshop včasné diagnostiky DMO a následné péče - seminář handlingu a posturální jógy u dětí s těžkými patologiemi (Mudr. S. Severa)

2023: Konference dětské rehabilitace, Nemocnice Most
v rámci hlavního bloku ve spolupráci s Mudr. Stanislavem Severou - on na téma včasné diagnostiky CKP/DMO, já na téma Mysl ve Vojtově terapii

2022 - 2023 - semináře pro rodiče na téma mysli v těle s hybnou poruchou, psychiky ve Vojtově (i jiné) terapii a handlingu a práce s posturou u těžkých spastiků

2022: 15. Mostecký pediatrický den - Jóga pro děti se zvláštními potřebami

2021: 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE: UNITY IN DIVERSITY, the Sonia Sumar Method

2019: II. Liberecký den dětské rehabilitace - 
v rámci hlavního bloku ve spolupráci se Štěpánem Vojtou - on na téma historie Vojtovy metody, já na téma Komunikace ve Vojtově terapii

2017: Keynote Speaker at International Yoga for the Special Child Conference ve Spojených Státech Amerických

2016 - 2019 na mnoha místech - v rámci terapeutických center na téma Jógy u dětí s těžkým hybným i kombinovaným postižením

2016 : Fyziosobota, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity - ve spolupráci s prof.Mudr. Janem Poulem, Csc. - on na téma ortopedické léčby dětských spastiků, já na téma handlingu a komunikace v komplexní péči o děti s DMO