Můj příběh

Narodila jsem se v roce 1995, za velmi dramatických okolností - fatální onkologické problémy mé maminky vyústily v předčasný porod ve 28.týdnu těhotenství, následné krvácení do mozku a dětskou mozkovou obrnu - spastickou triparézu.

Od devíti do devatenácti let vedla mou terapii paní Marcela Klemová - terapeutka, která po dobu totality uchránila Vojtovu metodu do podoby, v níž ji máme k dispozici dnes. Výrazně mne ovlivnila, pomohla mi k síle a důstojnému životu a já se tak mohu realizovat v tom, co je mi nejbližší - pomáhat dětem k samostatnému pohybu také.

Moje cesta k vysněnému zaměření ale vůbec nebyla jednoduchá. Už na gymnáziu mi studium nehumanitních předmětů komplikovala těžká astereognózie (tedy v rámci DMO nedokonalé vnímání vnitřní tělesné struktury a zkreslené vnímání sebe v prostoru, které má přímý vliv na smysl pro početní a prostorovou představivost).

Prakticky to znamenalo, že jsem nedokázala složit přijímací zkoušky ani na medicínu, ani na fyzioterapii. Měla jsem obrovské štěstí, když mi v roce 2017 otevřel své dveře Jiří Čumpelík - bývalý baletní tanečník, fyzioterapeut Národního divadla v Praze, pedagog HAMU a lektor jógy. Jógu jsem v roce 2015 začala studovat pod vedením Sonii Sumar, stále mi v ní ale chybělo to podstatné - znalost vývojové kineziologie, umění postury a schopnost i svým zkresleným vnímáním rozpoznat, kdy pohyb, který provádím či vidím, je ten správný.

V tom mi nesmírně pomohl právě Jiří, protože mne doslova a do písmene naučil, jak svůj mozek přinutit, aby se vzdal patologického řízení. Jak poznat, kdy se hýbu náhradním způsobem. Jak nad pohybem uvažovat a jak se na něj soustředit, abych ho dokázala provést správně. Protože způsobem, jak mít svůj pohyb vědomě pod kontrolou, se v rehabilitaci DMO nikdo nezabývá, bylo to prvních několik let velmi obtížné. Jsem Jiřímu nesmírně vděčná za jeho velkorysost, důvěru, trpělivost a empatii, s nimiž mě přijal a pomohl mi tak stát se lepší jak profesně, tak bytostně.

Postupně jsem to, jak mě naučil vnímat a řídit vlastní pohyb, začala integrovat do své práce jógového praktika s dětmi s pohybovými poruchami. Postupně se mou parketou stala právě cvičení s dětmi s nejtěžší formou obrny. A fungovalo to ...

Protože si výsledků mé práce všiml, otevřel mi v roce 2023 dveře další mistr ve svém oboru - MUDr. Stanislav Severa, (nejen dětský) neurolog, žák profesora Vojty, který celý svůj profesní život zasvětil Vojtově včasné diagnostice dětské mozkové obrny. Právě na jeho podnět se dnes soustředím především na práci s dětmi v kojeneckém věku, které jsou ohroženy vývojem nejtěžší formy DMO - a u nichž lze včasným cvičením mnoho zvrátit. Dnes žiji na Vysočině, učím se od něj a ke cvičení přebírám na jeho přímou žádost ty pacienty, kteří to nejvíce potřebují.