Semináře

Na základě své celoživotní zkušenosti s DMO i vlastní praxe na bázi posturální jógy vedu od roku 2022 semináře, otevřené rodičům i odborníkům, jejichž ústředním tématem je

MYSL ve vztahu k těžké hybné poruše,

tedy:

 • jak dítě do 6. měsíce věku, které je ohroženo vývojem DMO, vnímá a zpracovává různé druhy doteku

 • rozdíly ve spontánní motorice dětí, kterým se dostalo funkční terapie před 6. měsícem věku vs těch, které do ní vstoupily později

 • a/stereognózie ve vývoji dětí ve vztahu k formě hybné poruchy a jak s ní pracovat - handling dětí s hemiparézou (tri, tetraparézou)

 • psychika dětí u té které formy hybné poruchy a její handling (jak skrze správnou posturu pomoci dětem se ukotvit a jak rozpoznat vzdor od strachu u nemluvících dětí)

 • jak poznat, který přístup je ten nejvíce prospěšný, když nám to dítě neřekne

 • jak pomoci dětem přemostit to, co je aktivováno v rehabilitaci, do spontánní motoriky

 • jak s dětmi o těle (pohybu) mluvit a čemu se vyhnout a proč

 • principy práce s posturou (posturální jóga) - praktická ukázka (u semináře pro odborníky)

 • jak dítě vědomě do cvičení zapojit a jak poznat, kdy je správný čas 

Je-li to možné, témata přizpůsobuji účastníkům.

V případě semináře pro odborníky mohu na základě zkušeností z vlastní praxe otevřít následující témata:

 • práce s posturou a psychikou u nevidomých dětí 
 • práce s posturou a psychikou u dětí s atetózou
 • práce s posturou a psychikou u dětí s obrnou v dystonické fázi
 • práce s posturou a psychikou u dětí s Rettovým syndromem

Délka trvání základního semináře - 3 hodiny. 
(Lze se domluvit na navazujících setkáních či delších seminářích.)
Cena: 4 000,- Kč/ os
Kapacita: 5 účastníků

Nejbližší termín semináře: 23.3.2024, 10:00 - 13:00
Místo konání: Bohdalov, Vysočina (bude upřesněno
Více informací, přihlášení: petra.yfsc.cz@gmail.com