Terapie dětí, dospívajících a dospělých s těžkými hybnými poruchami,


především 

spastickou cerebelární parézou (DMO) 

Podpůrná terapie při Vojtově metodě -

 psychomotoričita (mentální stimulace),
psychická podpora rodičů

handling

www.detivaclavavojty.cz