O mně

Zabývám se psychomotorikou a terapií mysli a těla dětí, dospívajících a dospělých s hybnými či kombinovanými poruchami. Je to logické - mne samotnou těžká diagnóza provází celoživotně.

Narodila jsem se 31.3.1995. Scénář mého příchodu na svět byl velmi vážný, byl zázrak, že jsem přežila a vyvázla s diagnózou lehčí formy dětské mozkové obrny.

Od útlého dětství jsem věděla, čemu se v životě chci věnovat - pohybu, rehabilitaci, dětem, mezi které jsem patřila.

V letech 2015 - 2017 jsem (jako první Češka) studovala certifikovaný program Yoga for the Special Child (Sonia Sumar, USA). Jógovou terapii určenou především (ale nejen) dětem s Downovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou a poruchami autistického spektra. V nástavbovém studiu tohoto programu pokračuji dál. Jsem držitelkou licence Yoga for the Special Child practitioner.

Od roku 2018 až dosud mám to štěstí, že mě vývojovou kineziologii, Vojtův princip, psychomotoriku a (nejen jógovou) terapii učí jedinečný Jiří Čumpelík - učitel jógy, bývalý tanečník a fyzioterapeut baletu Národního divadla v Praze. 

Profesní dráha

V letech 2015 - 2016 jsem, ještě hlavně jako studentka, získávala cennou praxi na mnoha místech v rámci terapeutických center v ČR i SR. Především proto, že terapeutické možnosti (a tedy i stavy, jichž jsem byla svědkem) jsou v těchto zemích nesrovnatelné, byla to zásadní zkušenost, která mi umožnila naučit se diagnostice, samostatné práci a přístupu na míru každému dítěti.

Od ledna 2017 do června 2023 jsem žila a působila v Praze.

V létě 2023 jsem se přesunula do Žďáru nad Sázavou, abych mohla dál rozšířit své dovednosti do oblasti neurologie a Vojtovy včasné diagnostiky dětí ohrožených vývojem infantilní cerebelární parézy (DMO). Úzce proto spolupracuji s Mudr. Stanislavem Severou - jsem trvale přítomna jeho praxi v Novém Městě na Moravě, učím se od něj a do terapie přebírám některé jeho pacienty.

Hlavní náplní mé praxe je terapie dětí a dospělých se spastickou cerebelární parézou, ať už formou self-trainingu, podpůrné terapie při Vojtově metodě nebo mentální stimulace tam, kde je třeba, aby dítě to, co v rehabilitaci vyvoláváme, snáze, vědomě a v harmonii převzalo do své spontánní motoriky.

přednáším v odborných kruzích a na svých seminářích učím rodiče i odborníky jinému pohledu na psychomotoriku a funkční komunikaci v terapii. Dlouhodobě se zabývám psychologií Vojtovy terapie, vedu iniciativu Děti Václava Vojty.