Moje cesta

Narodila jsem se v roce 1995 za velmi dramatických okolností - následky si nesu dodnes v podobě diagnózy dětská mozková obrna, spastická triparéza.

Mysl mi byla zachována nadmíru bdělá - dnes a denně za to děkuji.

Od chvíle, kdy jsem o tom mohla přemýšlet, jsem si přála pracovat s lidmi a s pohybem. Když jsem z důvodu zdravotní ne/způsobilosti nebyla přijata ke studiu fyzioterapie, vydala jsem se cestou jógy.

V roce 2015 jsem začala studovat unikátní program Yoga for the Special Child, který umožňuje jógovou praxi s dětmi a dospělými s těžkým postižením. Yoga for the Special Child je mou rodinou po celém světě, ve školení v této technice stále pokračuji - jsem držitelkou licence Yoga for the Special Child practitioner - v roce 2017 jsem měla tu čest zahajovat svou přednáškou mezinárodní konferenci Yoga for the Special Child ve Spojených Státech ...

Od roku 2017 mám to štěstí, že mi v mé praxi, mé vlastní terapii a zdokonalování schopností jógového praktika soustavně pomáhá jedinečný Jiří Čumpelík, trenér jógy, fyzioterapeut baletu Národního divadla v Praze a bývalý baletní tanečník.

Mezi lety 2017 a 2023 jsem žila a působila v Praze. V létě 2023 se mým domovem stala Vysočina. Spolupracuji úzce s Mudr. Stanislavem Severou, špičkovým neurologem se specializací na včasnou diagnostiku poruch pohybového vývoje dětí ohrožených dětskou mozkovou obrnou. 

Mnoho jeho pacientů je na jeho doporučení také mými klienty. Cením si nesmírně jeho podpory, která mne dovedla k rozhodnutí soustředit svou práci výhradně na děti s nejtěžším stupněm obrny.